TÜRKİYE TARİHİNİN 100 YILI

13 Şubat - 19 Mart 2024
Salı Günleri 13.30 - 16.30
13 Şubat 2024

İttihatçılıktan Kemalizm’e:

İmparatorlukların Sonu, Dünya Devrimi, Milliyetçilikler ve Ulus-Devletler

Prof. Dr. Nadir Özbek

 

 

20 Şubat 2024

İki Savaş Arasında Siyaset, Toplum ve Ekonomi:

Takrir-i Sükun Kanunu, Şeyh Sait İsyanı, 1929 Bunalımı ve Devletçilik, Tek-Parti Devletinin Doğuşu

Prof. Dr. Cengiz Kırlı

 

 

27  Şubat 2024

1950’ler ve Demokrat Parti Dönemi:

Çok Partili Hayata Geçiş, Kırsal Dönüşüm, Savaş Sonrası Yeni Dünya, Amerikanizm

Prof. Dr. Cengiz Kırlı

 

 

5 Mart 2024

1960-1980 Arası Dünya ve Türkiye:

27 Mayıs Darbesi, Toplumsal Değişim, 12 Mart Askeri Darbesi, Toplumsal Muhalefet

Prof. Dr. Nadir Özbek

 

 

12 Mart 2024

12 Eylül Darbesi ve Neoliberalizm:

Reagan-Thatcher-Özal, Soğuk Savaşın Sonu, Küreselleşme, Kültür ve Siyasette Dönüşüm

Prof. Dr. Cengiz Kırlı

 

 

19 Mart 2024

1980’ler ve sonrası Toplum ve Ekonomi

Ulusal Kalkınmacılığın İflası, Yeni Piyasa Ekonomisi, Refah Devletinin Krizi, Yoksulluk ve Yeni Sosyal Politikalar

Prof. Dr. Nadir Özbek

Tarih ve Arkeoloji Programı İçindeki Diğer Modüller
YENİÇAĞDAN 20.YÜZYILA KISA DÜNYA TARİHİ 28 Kasım 2023 - 2 Ocak 2024 10.00 - 13.00