YAŞAMIMIZDA BİLİM I

Nasıl Oldu da Dünyadayız? Evrenin Evrimi

Prof. Dr. Alpar Sevgen

Dünyaya nasıl ve nereden geldik? Yıldızların külleriyle ne alakamız var? Evren hakkındaki bilgi ve düşüncelerimiz tarih boyunca nasıl değişti ve gelişti? Kara madde ve kara enerji nedir? Evrenin sonu hakkında tahminler. Hayatimizi borçlu olduğumuz tesadüfler ve gürültüler.

 

Darwin, Evrim, Doğal Seçilim

Prof. Dr. Esra Battaloğlu 

Darwin’in biyografisi ve doğa gözlemlerinden başlayarak, etkilendiği ve düşüncelerini şekillendiren bilim insanlarının çalışmalarını değerlendirerek evrim teorisinin gelişimi incelenecek. Zaman içerisinde, bilimsel veriler ile evrim teorisinin nasıl şekillendiği ve biyolojinin temel kavramı olarak kabul edilmesi tartışılacak. Mutasyonların ve evrim mekanizmaları konusu irdelenerek, doğal seçimin bu mekanizmalar içindeki yeri örneklerle irdelenecek.

 

DNA, İnsan Genomu Projesi ve CRISPR

Prof. Dr. Esra Battaloğlu

DNA ve genomum yapısal özelliklerimizi nasıl şekillendirdiği, genom projesinin önemi ve bize sunduğu olanaklar, mutasyonların çeşitliliği konuları irdelenecektir. Genom yapısındaki farklılıkların kalıtsal hastalıklara ne şekilde yol açtığı ve bu genom hatalarının hangi yöntemlerle düzeltilebileceği, CRISPR-Cas9 yönteminin neden yaygınlaştığı ve kalıtsal hastalıkların ortadan kaldırılmasına ne şekilde katkılar sunabileceği tartışılacaktır.

 

İlaç Kimyası

Prof. Dr. Rana Sanyal

Bir kimyasal molekül ilaç adayı oluncaya kadar başından neler geçer? Adaylıktan eczaneye arada neler var? Bu adımların önündeki engelleri aşabilmek için neler yapabiliriz?

 

Gıda Kimyası

Prof. Dr. Selim Küsefoğlu

“Her gün en az üç defa ne yiyelim-ne yemeyelim diye düşünüyoruz, karar veriyoruz; bunu hayatımız boyunca yapıyoruz. Yemek yemek sadece tat almak için değil, içinde yaşadığımız bedeni canlı ve sağlıklı tutabilmek için şart. O halde bu son derecede önemli sorulara gıda kimyası öğretileri ışığında cevap aramaya çalışalım”

 

Hayat Matematik midir?

Prof. Dr. Betül Tanbay

Bir taraftan Matematik en önemli derstir diye yuvadan çocukların başının etini yeriz, öte yandan kimse kolay kolay “ben müzikten hiç anlamam, okulda da berbattım” demediği halde matematik için bu cümleyi çok sık duyarız. Bu tezat nasıl oluşmuştur? Matematik öcü müdür? Matematik bilim midir, sanat mıdır? Matematik hayat mıdır? Hayat matematik midir?

 

Sinir Sistemi ve Beyin

Prof. Dr. Burak Güçlü

Canlılarda sinir sistemlerinin yapısı ve işlevi; sinir hücreleri olan nöronların çalışma prensipleri; nöronlar arası iletişim ve sinir ağları; beyindeki duyusal, motor, bilişsel süreçler; teknolojinin uç noktası nöroprotezler.

 

Yer Kabuğu ve Depremler

Prof. Dr.Mustafa Aktar

Yerkabuğu neden kırılır ? Depremler nasıl gözlemlenir: Sismoloji, jeodezi, Uydu Teknikleri, Derin kuyular, vb. Deprem süreci nasıl işler: kırığın ilk ortaya çıkışı, büyümesi, ilerlemesi ve durması. Deprem dalgaları: frekans, genlik, hız, dalga türleri, yayılma biçimleri, yıkıcı etki. Sık kullanılan terimler: Depremin büyüklüğü, enerjisi, merkezi, süresi, tsunami, vb. Günümüzde Bilim dünyası depremin hangi özelliklerine odaklanmıştır? Neden? Son buluşlar nelerdir?