YENİÇAĞDAN 20.YÜZYILA KISA DÜNYA TARİHİ

28 Kasım 2023 - 2 Ocak 2024
Salı Günleri 10.00 - 13.00
28 Kasım 2023
“Kolomb Mübadelesi ve Yeni Dünya
Feodalizmin toprak rejimi, toplumsal ve siyasal yapısı; 14. yüzyıl veba ve demografik kriz; Yeni Dünya’nın kolonizasyonu; eski ve yeni dünyalar arasında flora, fauna ve virüs mübadelesi.
Prof. Dr. Cengiz Kırlı

 

 

5 Aralık 2023
Atlantik Ekonomisi ve Afrika
Erken kapitalizm, şeker ve modern köleliğin inşası.

Prof. Dr. Cengiz Kırlı

 

 

12 Aralık 2023
Devrimler Çağı
Aydınlanma; Amerikan, Fransız ve Haiti Devrimleri. Sanayi Devrimi, Neden İngiltere? Yeni üretim biçimi ve küresel işbölümü; sanayi devriminin yarattığı iktisadi, toplumsal, demografik ve kültürel dönüşümler.

Prof. Dr. Cengiz Kırlı

 

 

19 Aralık 2023
Liberalizm Çağı
İngiltere hegemonyası altında dünya ekonomisi; Hindistan, Çin ve Orta Doğu’nun kapitalist dünya sistemine entegrasyonu ve bu coğrafyalarda yaşanan toplumsal dönüşümler.
Prof. Dr. Cengiz Kırlı

 

 

26 Aralık 2023
İmparatorluk Çağı
19. yy. Batı-dışı coğrafyaların kolonizasyonuyla ortaya çıkan “yeni sömürgecilik;” Afrika’nın yeniden inşası; ırk, millet, toplumsal cinsiyetin dönüşümü; Batı’nın Batı-dışını tahayyülü ve Şarkiyatçılık (Oryantalizm).

Prof. Dr. Cengiz Kırlı

 

 

2 Ocak 2024
İmparatorluktan Ulus Devlete
1. Dünya Savaşı’nın muhasebesi ve ardından ortaya çıkan yeni dünya düzeni; Orta Doğu’nun yeni sınırları, İmparatorlukların sonu; Ulus devlet ve azınlıklar sorunu.

Prof. Dr. Cengiz Kırlı

 

Tarih ve Arkeoloji Programı İçindeki Diğer Modüller
TÜRKİYE TARİHİNİN 100 YILI 13 Şubat - 19 Mart 2024 13.30 - 16.30