SEMRA LEVENT CV

Semra Tamer Levent

Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı                              

Kortel Koru, Pınar Apt. Dai:3 Bebek/ İstanbul

İş     : +90 212 279 6060

Mobil: +90 542 434 6538

e-mail: semra.levent@turk.net

Doğum tarihi ve yeri : 02.02.1967  –  Çorlu/Tekirdağ

 

 

Eğitimi:

               1994-1997    İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya A.B.D.

               1984-1990    Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halen Çalıştığı İş Yeri:

 

                2015-            SYNEVO Laboratuvarları

Medikal Danışman

 

2008-           Bayındır Levent Tıp Merkezi

Biyokimya Laboratuvar Sorumlusu

 

                Çalıştığı İşyerleri:

 

2011-2014   Jinemed Hastanesi

Laboratuvar Sorumlusu

 

                2007-2012   Ethica İncirli Hastanesi

Laboratuvar Sorumlusu

 

                2001-2007   Centro Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu –Teknik Müdür

 

1997-2001   Biruni Laboratuvarı-Mecidiyeköy

Laboratuvar Sorumlusu

 

1992-1993    İşyeri hekimliği /Tekstil Firması-Çorlu

Çorlu Sağlık Ocağı-Teğkirdağ / Pratisyen hekimlik

 

1990-1992    Yeşilova Sağlık Ocağı-Burdur  / Pratisyen hekimlik

 

 

 

Yabancı Dil: İngilizce

 

Medeni Hali: Evli

 

Hobileri:   Tarih

El sanatları ( resim, seramik ve vitray)

Briç, Yürüyüş, Seyahat

 

 

 

 

Seminer Katılımları:

 

 • İş yeri hekimliği Sertifika programı: basamak eğitim: 1992
 1. basamak: Yenileme eğitimi :2012

 

 • Etkili İletişim. Door Training International –İstanbul -1997
 • Klinik Laboratuarlarda Standardizasyon ve Uygulama Toplantısı II –İstanbul (14-17 Kasım1998)
 • Temel Yönetim Becerileri. Baransel Eğitim ve Yönetim Danışmanlık–İstanbul – 1999
 • Sağlık Hizmetlerinde Müşteri Yönetimi. Patika Eğitim ve İletişim–İstanbul – 1999
 • Yöneticiler için Motivasyon Teknikleri. Prometheus Institute. –İstanbul -2001
 • Otoimmun Hastalıklarda Klinik ve Tanı Yöntemleri- İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji A.B.D. –İstanbul – (05-06 Eylül 2005)
 • Klinik Laboratuarlarda Kalite Yönetimi ve ISO 15189 Akreditasyonu-Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği–İstanbul – (24 Mart 2006)
 • Otoantikorlar ve indirekt immunfloresan tetkik (IFT) uygulamaları eğitimi- Euroimmun Firma Merkezi –Lübeck -Almanya (21-30 Nisan 2006)

 

Bilimsel Yayınlar  ve Kongre Katılımları:

 

 • Türkoğlu Ü., Tamer Toptani S., Öztezcan S., Uysal M., Toker G.: The Effects of N-acetylcysteine Treatment and Nitric Oxide Synthase İnhibition on Oxidative stres İnduced by E.Coli Endotoxin. Biochemical Archives 14,33-41,1997

 

 • Uysal M., Uğurnal, B., Doğru Abbasoğlu S., Tamer Toptani S., Koçak Toker N., Toker G.: Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzymes in Livers and Brains of Aged Rats. Mech. Ageing. Dev. Nov;98(2):177-80, 1997

 

 • Gökkuşu C., Palanduz S., Tamer S.: Oxidant and Antioxidant Systems in Patients: İnfluence of Vitamin E supplement. Endocr Res. Aug:27(3)377-86,2001

 

 • Ömer Güzel, Semra Toptani, Olay Küçükdeveci: Evaluation of the IMX Homocysteine Assay in Turkey. Abbott Laboratory (Italy-1998)

 

 • Gökkuşu C., Gökalp Ö., Toptani S., Yarman S.: The Relationship Between Plazma Lipid Composition and Antioxidant Vitamins in Hyper Cholesteromic Rats. Free Radicals in Healt and Disease (İstanbul- 1995)

 

 • Uysal M., Uğurnal B., Doğru Abbasoğlu Semra., Toptani S. Koçak Toker N., Toker G.: Yaşlanmanın Karaciğer Mitokondrisinde Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi. XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Antalya-1996)

 

 • Oğuz H., Yarman S., Akpınar D., Tanakol. R., Kolancı Ç., Abbasoğlu S., Akköse A., Toptani S., Gökkuşu C.: Üniversite Öğrencilerinde Guatr Prevalansı ve İdrar ile İyot Atılımı Tayini. 19. Ulusal Endokrinoloji Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahi Kongresi (İstanbul-1996)

 

 • Koçak Toker N., Doğru Abbasoğlu S., Uğurnal B., Toptani S., Toker G. Uysal M.: Yaşlı Sıçanlarda Karaciğer ve Beyin Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzim Düzeyleri. 1. Ulusal Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Kongresi (Antalya-1997)

 

 • Gökkuşu C., Yarman S., Gökalp Ö., Toptani S.: Lipid Peroxidation and antioxidant Vitamins in Hyperthyroid Patients under Antithyroid Therapy. VIII. Bienniel Meeting International Society for Free Radical Research (Barcelona-Spain, 1998)

 

 • Yeşim Eralp, Adnan Aydıner, Semra Toptani, Faruk Tas, Erkan Topuz: Circulating HER-2/Neu Levels in Patients with Melanoma. Moleculer Targets and Cancer Therapeutics. AACR-NCI-EORTC International Conference. (Florida-2001)

 

 • Türk Biyokimya Derneği 18. Ulusal Biyokimya Kongresi- Trabzon (15-19 Mayıs 2004)

 

 • Ulusal İmmunoloji Kongresi-Antalya (26-30 Nisan 2015)

 

 • Ulusal Sasder Kongresi-Antalya (05-08 Kasım 2015)

 

 

 • Klinik Biyokimya Kongresi-Kuşadası (05-08 Mayıs 2016)

 

 

 • Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi-Antalya (19-22 Ekim 2017)

 

 

 • Uluslararası İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi-Antalya (22 Nisan 2018)